Dekoracja w formie wtryskowej to nowoczesne i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu tworzyw sztucznych umożliwiające dekorację elementów w czasie wtrysku  z wykorzystaniem folii : IMD, IMD Pro, Insert Molding lub Multitec Laminates (MTL). Detale dekorowane w formie wtryskowej  wykazują bardzo dużą trwałość dekoracji.

IMD (Inmold Decoration)
to technologia umożliwiająca dekorację detali z tworzyw sztucznych podczas procesu wtrysku. Do tego procesu wykorzystuje się folię IMD podawaną z podajnika połączonego z formą wtryskową. Folia prawidłowo zorientowana w stosunku do detalu umieszczana jest w formie wtryskowej. Po zamknięciu formy i wtrysku tworzywa następuje transfer warstwy dekoracyjnej z nośnika folii na powstały w formie detal. Detal jest usuwany z formy, a folia przesuwa się i pozycjonuje do następnej operacji wtrysku.

IMD Pro
jest rozwinięciem technologii IMD. Pozwala ona na dekorację tą metodą detali, których geometria 3D przekracza możliwości technologii IMD. Do tego procesu oferujemy specjalna folię IMD Pro.

Insert Molding
to technologia wykorzystywana głównie do dekoracji elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Stosuje się ją  do dekoracji detali, których geometria 3D przekracza możliwości procesów IMD i IMD Pro.

Multitec Laminates (MTL)
to rozwiązanie, w którym w procesie wtrysku trwale łączymy dwa elementy: etykietę wykonaną w technologii MTL  i opakowanie. Łączenie to odbywa się w formie wtryskowej w momencie formowania gotowego opakowania.

Zapytaj o szczegóły.