„Cold Indent” to folie przeznaczone do tłoczenia numerów identyfikacyjnych na pasku do podpisu  umieszczonym na karcie kredytowej. Aplikacja odbywa się metodą tłoczenia zimnym stemplem w maszynach personalizujących. Folie „Cold indent” pełnią funkcję zabezpieczenia karty.